Bạn vui lòng đăng ký nhận bản tin
VIDEO CLIP - Ông Huỳnh Văn Minh – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM tại Lễ hội tôn vinh doanh nhân 2009
Thăm dò ý kiến
Loading
Mời bạn đánh giá sự cần thiết của việc triển khai văn bản qua websiteQuảng cáo
Thông tin hỗ trợ
 Trưởng phòng
 Phan Văn Chung 
056.3822089
 
 Phó Trưởng phòng  Nguyễn Phương Nam 056.3829302  
 Phó Trưởng phòng  Tô Thị Thu Hường 056.3821791  
 Văn thư
 Trần Thị Mỹ Lệ
056.3829455  
 Hành chính tổng hợp
 Phan Mạnh Đức
056.3829204  
 Kế hoạch - Tài vụ
 Lê Thị Minh Hiền
056.3820180  
   Bùi Phạm Mai Phương    
   Trần Cao Son    
   Bùi Thị Hương    
 Tổ chức - Thanh tra
 Nguyễn Thị Lan Hương       
056.3829308  
   Lê Thị Hiền    
   Phạm Nguyễn Sỹ Thắng    
 Giáo dục Mầm non
 Nguyễn Thị Thủy
056.3829964
 
   Phan Thị Út Quyên    
 Giáo dục Phổ thông
 Trần Dũng
056.3829296  
   Lê Thị Xuân Hồng    
  Giáo dục Phổ thông
 Nguyễn Văn Chương
056.3829080  
   Nguyễn Văn Sen    
   Phan Lý Khoa    
 Hội Khuyến học thành phố Quy Nhơn
  056.3829558