Bạn vui lòng đăng ký nhận bản tin
VIDEO CLIP - Ông Huỳnh Văn Minh – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM tại Lễ hội tôn vinh doanh nhân 2009
Thăm dò ý kiến
Loading
Mời bạn đánh giá sự cần thiết của việc triển khai văn bản qua websiteQuảng cáo
Giáo dục thường xuyên
GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng, các Sở GD&ĐT, các ĐH, học viện, trường ĐH, CĐ về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính.
Theo đó, Bộ yêu cầu các đơn vị trong quá trình thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính có quyền lựa chọn nộp bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực hoặc nộp bản say xuất trình kèm bản chính để đối chiếu.

Khi cá nhân, tổ chức trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính nộp bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực thì đơn vị có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính không được yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu.

Trường hợp cá nhân, tổ chức nộp bảo sao không có chứng thực và xuất trình kèm bản chính thì công chức, viên chức trực tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm tự kiểm tra, đối chiều bản sao với bản chính và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính mà không yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp bản sao có chứng thực.

Trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được giao chủ trì soạn thảo: Đối với những văn bản có quy định về thủ tục hành chính cần quy định cụ thể trong văn bản nội dung theo hướng nêu trên.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các đơn vị rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Bộ, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành đang có hiệu lực, trước đây đơn vị được giao chủ trì soạn thảo.

Nếu các quy định về thủ tục hành chính chưa quy định hoặc trái với quy định tại Nghị định số 79/2007/NĐ-CP thì kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản thay thế. Việc sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản hoàn thành trước ngày 31/3/2015.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu rà soát các văn bản hành chính do cơ quan , đơn vị ban hành hoặc những văn bản do cơ quan, tổ chức trực thuộc ban hành dưới hình thức quyết định, thông báo, công văn và các hình thức văn bản khác.

Nếu phát hiện những quy định về thủ tục hành chính trái với quy định tại Nghị định 79 thì tiến hành sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản thay thế. Việc sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản hoàn thành trước ngày 31/3/2015.

Các đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung quy định tại Điều 6 Nghị định 79 về quyền của các cá nhân, tổ chức khi trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính trong phạm vi đơn vị.

Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức tuyên truyền, phổ biến trong toàn ngành giáo dục nội dung quy định tại Điều 6 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP về quyền của các cá nhân, tổ chức khi trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính và nội dung Chỉ thị số 12/CT-TTg theo các hình thức phù hợp.

Điều 6 (Nghị định số 79/2007/NĐ-CP): Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao

1. Cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính không được yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu. Trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ bản sao là giả mạo thì có quyền xác minh.

2. Cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao không có chứng thực có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu. Người đối chiếu phải ký xác nhận vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính.
Lập Phương