Bạn vui lòng đăng ký nhận bản tin
VIDEO CLIP - Ông Huỳnh Văn Minh – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM tại Lễ hội tôn vinh doanh nhân 2009
Thăm dò ý kiến
Loading
Mời bạn đánh giá sự cần thiết của việc triển khai văn bản qua websiteQuảng cáo
Phổ cập Giáo dục
7nhiemvu.JPG
Với chủ đề của năm học mới là “Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”, tiếp tục thực hiện mục tiêu: Kỷ cương nghiêm, chất lượng thực, hiệu quả cao, tại buổi lễ tổng kết năm học 2008- 2009 và bàn phương hướng nhiệm vụ năm học 2009-2010...