Bạn vui lòng đăng ký nhận bản tin
VIDEO CLIP - Ông Huỳnh Văn Minh – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM tại Lễ hội tôn vinh doanh nhân 2009
Thăm dò ý kiến
Loading
Mời bạn đánh giá sự cần thiết của việc triển khai văn bản qua websiteQuảng cáo
  • Cùng chủ đề: 
GD&TĐ - UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản về việc chấn chỉnh huy động đóng góp các quỹ trái phép và quản lý, sử dụng nguồn thu học phí không đúng quy định trong lĩnh vực GD&ĐT.
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT khẩn trương kiểm tra và có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các phòng GD&ĐT, đơn vị trực thuộc, trường trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, Trung tâm giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công khai những khoản thu theo quyết định của cấp có thẩm quyền; chấn chỉnh, dừng ngay việc huy động đóng góp các quỹ trái phép tại các đơn vị, cơ sở GD&ĐT. 

Cơ quan quản lý cấp trên không được ra văn bản bắt buộc đóng góp, không được giao chỉ tiêu huy động, không gắn việc huy động đóng góp với cung cấp dịch vụ công và người dân được hưởng. Đối với nguồn thu học phí, phải thực hiện đúng chủ trương để lại cho các đơn vị tự chủ quản lý, sử dụng; cơ quan quản lý cấp trên không được tự ý quy định tỉ lệ điều tiết từ đơn vị nộp về để sử dụng chi tiêu tập trung.
Bình Định: Siết chặt quản lý thu quỹ sai quy định trong lĩnh vực GD&ĐT
Cũng trong văn bản này, Chủ tịch UBND tỉnh còn giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm theo dõi, quản lý, chỉ đạo chấn chỉnh việc huy động đóng góp quỹ tại các phòng GD&ĐT, trường học, cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời, phải chịu trách nhiệm với UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng huy động đóng góp không đúng quy định và sử dụng các quỹ trái phép trên địa bàn.

Xuân Nguyên (Theo giaoducthoidai.vn)