Bạn vui lòng đăng ký nhận bản tin
VIDEO CLIP - Ông Huỳnh Văn Minh – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM tại Lễ hội tôn vinh doanh nhân 2009
Thăm dò ý kiến
Loading
Mời bạn đánh giá sự cần thiết của việc triển khai văn bản qua websiteQuảng cáo
Văn bản pháp quy của Bộ Giáo dục và Đào tào

STT

Tiêu đề Ngày Số tư liệu
 

01

Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học
01-03-2010 07/2010/TT-BGDĐT  Tải tại đây

02

Thông tư ban hành quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia.
26/02/2010  06/2010/TT-BGDĐT Tải tại đây

03

Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BGDĐT
24/02/2010 05/2010/TT-BGDĐT Tải tại đây

04

Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi.
11/02/2010 04/2010/TT-BGDĐT Tải tại đây

05

Quyết định phê duyệt đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 – 2015.
09/02/2010 239/QĐ-TTg
Tải tại đây

06

Phân phối chương trình THCS, THPT năm học 2008-2009.
12-08-2008  7299/BGDĐT-GDTrH Tải tại đây