Bạn vui lòng đăng ký nhận bản tin
VIDEO CLIP - Ông Huỳnh Văn Minh – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM tại Lễ hội tôn vinh doanh nhân 2009
Thăm dò ý kiến
Loading
Mời bạn đánh giá sự cần thiết của việc triển khai văn bản qua website



Quảng cáo
Giáo dục thường xuyên
7 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục Thủ đô trong năm học 2009- 2010


Hội nghị tổng kết năm học 2008-2009 và bàn
phương hướng nhiệm vụ 2009-2010 của
TP Hà Nội - Ảnh: Chinhphu.vn

 
(Chinhphu.vn) - Với chủ đề của năm học mới là “Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”, tiếp tục thực hiện mục tiêu: Kỷ cương nghiêm, chất lượng thực, hiệu quả cao, tại buổi lễ tổng kết năm học 2008- 2009 và bàn phương hướng nhiệm vụ năm học 2009-2010 diễn ra hôm nay, ngành Giáo dục Thủ đô đã đưa ra 7 nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2009-2010.


Trong năm học tới, Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai sâu rộng các phong trào thi đua của ngành hướng tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội và sẽ thí điểm dạy lồng ghép nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào một số môn học chính khóa, hoạt động ngoại khóa ở các cấp học. 

Thứ hai, thực hiện đổi mới quản lý giáo dục theo hướng phân cấp và phối hợp quản lý giữa các đơn vị cơ sở; đổi mới quản lý tài chính, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị.

Với nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục, Hà Nội phấn đấu đạt mục tiêu phổ cập giáo dục THCS vào cuối năm 2010 đồng thời tăng cường giáo dục toàn diện cho học sinh như giáo dục kỹ năng sống, giáo dục hướng nghiệp, ý thức chấp hành Luật Giao thông và truyền thống văn hóa - lịch sử Thủ đô.

Để chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới, Hà Nội sẽ tiếp tục phát triển mạng lưới trường lớp, tăng cường thiết bị dạy học đồng thời với việc kiên cố hóa trường lớp, xóa 5.523 phòng học tạm, phòng học cấp 4 xuống cấp; tăng cường chương trình chiếu sáng học đường và xây dựng nhà vệ sinh trường học; đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia.

Toàn ngành sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục và hội nhập quốc tế, thu hút các nguồn lực đầu tư cho sự nghiệp giáo dục. Trong năm học mới sẽ thực hiện thí điểm một số trường học hoạt động theo phương châm cung ứng dịch vụ giáo dục trình độ, chất lượng cao; đẩy mạnh các trung tâm học tập cộng đồng.

Việc chăm lo đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn về nghề nghiệp cũng được xem là nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2009- 2010. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng xác định nhiệm vụ đẩy mạnh triển khai các đề án của Thành ủy, của ngành giao cho như: Chương trình phổ cập mẫu giáo 5 tuổi; đề án phát triển công nghệ thông tin; đề án xây dựng nhà công vụ cho giáo viên…

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, các nhiệm vụ trên được tiến hành theo nguyên tắc 4 đồng bộ: đồng bộ về mô hình thực tiễn, đồng bộ về nhận thức của các tầng lớp xã hội, sự sẵn sàng của các nhà giáo và sự hỗ trợ của đội ngũ tuyên truyền thì sự nghiệp đổi mới giáo dục của Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung sẽ nhanh chóng đạt được hiệu quả mong muốn.

Nguồn Chính Phủ