Bạn vui lòng đăng ký nhận bản tin
VIDEO CLIP - Ông Huỳnh Văn Minh – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM tại Lễ hội tôn vinh doanh nhân 2009
Thăm dò ý kiến
Loading
Mời bạn đánh giá sự cần thiết của việc triển khai văn bản qua websiteQuảng cáo
Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ
Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ

1. Bộ phận Hành chính tổng hợp

Phan Mạnh Đức                       Phụ trách bộ phận                 
Trần Thị Mỹ Lệ  Văn thư
 
Phạm Mỹ An          
 Nhân viên
 
Võ Phước Hưng
 Bảo vệ
 
Huỳnh Phụng Quỳnh  Bảo vệ  

2. Bộ phận Kế hoạch – Tài vụ

Lê Thị Minh Hiền    Kế toán trưởng              

Bùi Phạm Mai Phương                     Chuyên viên          
Trần Cao Son  Chuyên viên   
Bùi Thị Hương  Chuyên viên   

3. Bộ phận Tổ chức - Thanh tra

        
 Phụ trách bộ phận                 

Lê Thị Xuân Hồng  Chuyên viên  
Phạm Nguyễn Sĩ Thắng  Chuyên viên  

4. Bộ phận Mầm non

Nguyễn Thị Thủy                  
 Phụ trách bộ phận                  

Phan Thị Út Quyên  Chuyên viên  

5. Bộ phận Phổ thông

Trần Dũng                             
 Phụ trách bộ phận                  
Nguyễn Văn Chương   Chuyên viên  
Nguyễn Văn Sen  Chuyên viên  
Phan Lý Khoa  Chuyên viên  
Đặng Vĩnh Lộc  Chuyên viên

abc